แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:30 ) { ยังไม่ถึงเวลา }

แนวคิด :

– พวกยิวอยากจับพระเยซู

– แต่ไม่มีใครลงมือจับพระเยซู ดูเผินๆอาจเป็นเพราะกลัวฝูงชน (“เขา​อยาก​จะ​จับ​พระ​องค์ แต่​กลัว​ฝูง​ชน เพราะ​เขา​ทั้ง​หลาย​ถือ​ว่า​พระ​องค์​เป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะ” มธ. 21:46)

– แต่เหตุผลสำคัญที่ยังไม่มีใครจับพระเยซู ก็เพราะเวลากำหนดของการถูกจับของพระองค์ยังมาไม่ถึง

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าทรงมีวาระสำหรับทุกสิ่ง มีฤดูกาลสำหรับทุกอย่าง (ดังใน ปญจ. 3:1)

– ถ้าไม่ถึงวาระ ต่อให้มนุษย์จะพยายามมากเพียงใด มันก็จะไม่เกิดขึ้น

– “… ผู้​ทรง​เปิด​แล้ว​จะ​ไม่​มี​ใคร​ปิด​ได้ ผู้​ทรง​ปิด​แล้ว​จะ​ไม่​มี​ใคร​เปิด​ได้​…” (วว. 3:7)

– วันนี้ไม่ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับเรา ถ้ายังไม่ถึงเวลาของมัน ยังไงมันก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าถึงเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้ ไม่ว่ามนุษย์จะพยายามขัดขวางยังไง มันก็จะเกิดขึ้นอยู่ดี

– ดังนั้น ให้เราวางทุกสิ่งต่อพระเจ้า ด้วยความไว้วางใจในวาระและเวลาของพระองค์ ผู้ทรงรักและหวังดีต่อเรากันเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s