แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:31 ) { หยั่งความเชื่อบนพระคำ}

แนวคิด :

– ในกรุงเยรูซาเล็มช่วงเวลานั้น มีบางคนอยากจะฆ่าพระเยซู บางคนยังสงสัยพระเยซู และมีหลายคนเชื่อวางใจในพระเยซู

– เหตุที่พวกเขาเชื่อ เพราะว่า พวกเขาได้เห็นหมายสำคัญมากมายที่พระเยซูได้ทรงกระทำ แต่ไม่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์

– ดังที่ยอห์นกล่าวไว้ว่า “มี​อีก​หลาย​สิ่ง​ที่​พระ​เยซู​ได้​ทรง​กระทำ ถ้า​จะ​เขียน​ไว้​ให้​หมด​ทุก​สิ่ง ข้าพเจ้า​คาด​ว่า แม้​หมด​ทั้ง​โลก​ก็​น่าจะ​ไม่​พอ​ไว้​หนังสือ​ที่​จะ​เขียน​นั้น​” (ยน. 21:25)

– พวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์ดังที่พวกเขาคาดหวังว่า พระมาซีฮาจะมาทำการอัศจรรย์เช่นนั้น

– ดังที่อิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้ ใน อสย. 35:5-6 “แล้ว​ตา​ของ​คน​ตา​บอด​จะ​ได้​เห็น และ​หู​ของ​คน​หู​หนวก​จะ​ได้​ยิน คน​ง่อย​จะ​กระ​โดด​อย่าง​กวาง และ​ลิ้น​ของ​คน​ใบ้​จะ​โห่​ร้อง​ยินดี…”

– พวกเขาจึงรู้ว่าพระเยซู คือ พระมาซีฮา

– น่าสนใจที่ พวกผู้นำยิวและประชาชนคนอื่นๆก็ได้เห็นเหมือนกัน แต่พวกเขาไม่ได้วางใจในพระเยซู แสดงว่าการเห็นหมายสำคัญไม่ได้เป็นตัวรับประกันว่า คนที่เห็นจะเชื่อวางใจในพระเยซู เฉพาะคนที่เห็นแล้วใส่ใจในคำตรัสของพระเจ้าเท่านั้น จึงจะเกิดความเชื่อในพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :

– การอัศจรรย์ไม่ได้ทำให้เราเกิดความเชื่อ จนกว่าเราได้นำการอัศจรรย์นั้นมาเชื่อมเข้ากับพระคำของพระเจ้า แล้วความเชื่อที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ได้เชื่อในการอัศจรรย์แต่เชื่อในพระคำของพระเจ้า

– ยกตัวอย่าง เมื่อเราอธิษฐานแล้วได้รับคำตอบ เราก็นำเหตุการณ์ที่ได้รับคำตอบอย่างอัศจรรย์มาเทียบกับพระคำของพระเจ้า เช่น (ยก. 5:16) “…คำ​วิง​วอน​ของ​ผู้​ชอบ​ธรรม​นั้น​มี​พลัง​มาก​และ​เกิด​ผล” จริงๆด้วยพระคำเป็นความจริง > ความเชื่อในพระคำก็เพิ่มทวีขึ้น

– อีกตัวอย่าง เมื่อเราได้รับการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์ ก็เอาไปเทียบ (รม. 8:28) “เรา​รู้​ว่า​เหตุ​การณ์​ทุก​อย่าง​ร่วม​กัน​ก่อ​ผล​ดี​แก่​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้า …” โอ้ว!!! จริงๆด้วยพระคำเป็นความจริง > ความเชื่อในพระคำก็เพิ่มทวีขึ้น

– แถมอีกตัวอย่าง เมื่อเราจนปัญหาหาทางออกไม่เจอ ก็อธิษฐาน แล้วก็พบทางออก ก็นำไปเทียบกับ (ยก. 1:5) “แต่​ถ้า​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​ขาด​สติ​ปัญ​ญา ให้​คน​นั้น​ทูล​ขอ​จาก​พระ​เจ้า​ผู้​ประ​ทาน​ให้​กับ​ทุก​คน​ด้วย​พระ​ทัย​กว้าง​ขวาง​และ​ไม่​ทรง​ตำหนิ แล้ว​เขา​ก็​จะ​ได้​รับ​ตาม​ที่​ทูล​ขอ” โอ้ว!!! จริงๆด้วยพระคำเป็นความจริง > ความเชื่อในพระคำก็เพิ่มทวีขึ้น

– การฝึกฝนทำเช่นนี้ ความเชื่อของเราจะหยั่งรากลึกบนพระคำของพระเจ้า ไม่ใช่แค่บนการอัศจรรย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s