แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:32 ) { อิจฉาจนตาบอด }

แนวคิด :

– เมื่อพวกฟาริสีได้ยินประชาชนพูดกันเรื่องพระเยซู และเริ่มมีหลายคนเชื่อว่า พระเยซูคือพระคริสต์ เพราะสิ่งที่พระเยซูทรงทำ สอดคล้องกับคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิม

– แทนที่พวกเขาจะเริ่มคิดทบทวน ค้นดูในพระคัมภีร์ ซึ่งความจริงพวกเขามีความชำนาญพระคัมภีร์มากกว่าประชาชนมากมายนัก

– แต่พวกเขากลับสนใจอย่างอื่นแทน คือสนใจชื่อเสียงและอำนาจของพวกเขา พวกเขาเริ่มกลัวจะที่สูญเสียความนิยมจากประชาชน ไปให้พระเยซู

– ดังนั้นเขาจึงนำเรื่องไปฟ้องสภาแซนเฮดริน(สภาสูงของยิว) พวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสี ในสภาแซนเฮดริน จึงส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพระวิหาร มาจับตัวพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อประชาชนบางคนเห็นการอัศจรรย์และได้ยินคำสอนของพระเยซู พวกเขาวางใจในพระเยซู

– แต่เมื่อพวกฟาริสี ได้เห็นและได้ยิน พวกเขาส่งคนมาจับพระเยซู

– สิ่งที่ปิดบังตาใจของพวกฟาริสีไม่ให้พวกขาเชื่อวางใจในพระเยซู ทั้งที่พวกเขารู้พระคัมภีร์มากกว่าประชาชน ก็คือ ค่านิยมแห่งโลกนี้ ชื่อเสียงที่โลกนี้มอบให้

– พวกเขากลัวสูญเสียมันไป จนก่อให้เกิดความอิจฉา แล้วตาใจของเขาก็มืดบอดไป

– พวกเขา ฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่ได้ยิน ดูแล้วดูเล่าแต่ไม่เห็น พบแล้วพบเล่าแต่ก็ไม่เข้าใจ

– ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจของเรา ให้มองเห็นว่า มีสิ่งใดบ้าง ที่เป็นกับดักแห่งโลกนี้ ที่พวกมันพยายามบิดบังตาใจของเรา ไม่ให้เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ให้เข้าใจ สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ที่จะพูดกับเราผ่านทางพระคำของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s