แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:33 ) { จุดหมายปลายทาง }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับประชาชนว่า จะอยู่กับพวกเขาอีกไม่นาน เพราะพระองค์ทราบว่า อีกประมาณ 6 เดือน พระองค์จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และหลังจากเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์จะเสด็จกลับไปหาพระบิดาอีกครั้ง

– สิ่งที่นอกจากจะเป็นการยืนยันว่า พระองค์มาจากพระบิดาแล้ว ยังเป็นการชี้ให้เห็นชัดว่า พระเยซูทรงทราบภารกิจของพระองค์เป็นอย่างดีว่าเสด็จมาในโลกนี้ทำไม และทรงทราบจุดหมายปลายทางของพระองค์ว่า เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว พระองค์จะไปที่ไหนต่อไป

การประยุกต์ใช้ :

– หากเราตระหนักถึงภารกิจของเราในโลกนี้ คือ การถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและนำคนกลับมาหาพระองค์ และ รู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราคือ เมืองสวรรค์

– สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอันแสนสั้นของเรา ทำอย่างที่พระเยซูทรงกระทำ คือ ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ตลอดวันคืนของชีวิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s