แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:34 ) { จงแสวงหาพระองค์ เมื่อยังมีโอกาส }

แนวคิด :

– พระเยซูกล่าวถึงในอนาคต เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้ว เมื่อกองทัพโรมบุกมาทำลายเยรูซาเล็ม(ใน ค.ศ.70) พวกเขาจะแสวงหาการช่วยกู้จากพระมาซีฮา แต่พวกเขาจะไม่พบพระองค์ และเพราะพวกเขาไม่เชื่อพวกเขาจึงไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้

การประยุกต์ใช้ :

– (อสย. 55:6) จง​แสวง​หา​พระ​ยาห์​เวห์ ขณะ​ที่​จะ​พบ​พระ​องค์​ได้ จง​ทูล​พระ​องค์ ขณะ​ที่​พระ​องค์​ทรง​อยู่​ใกล้

– มีวาระสำหรับทุกสิ่ง นี่เป็นเวลาที่พวกยิว จะพบกับพระมาซีฮา เพราะพระเยซูเสด็จมาอยู่ท่ามกลางพวกเขา แต่พวกเขากลับปฏิเสธพระองค์ ไม่เชื่อวางใจในพระองค์

– แต่เมื่อเวลามาถึง เมื่อพวกเขาเผชิญหายนะ ตอนนั้นพวกเขาจะแสวงหาพระองค์ก็สายเกินไปแล้ว

– วันนี้ เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่เราจะแสวงหาพระองค์ จะใกล้ชิดพระองค์ เพื่อว่าเมื่อวันแห่งความยากลำบากมาถึง เราจะสามารถเผชิญกับมันอย่างปราศจากความหวาดกลัว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s