แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:36 ) { ไม่เชื่อ จึงไม่อาจเข้าใจ }

แนวคิด :

– นอกจากพวกยิวจะเข้าใจผิด คาดเดาแบบผิดๆเพราะไม่เชื่อสิ่งที่พระเยซูตรัสแล้ว (ข้อ35) โดยความไม่เชื่อนั้น แม้เมื่อพวกเขาพยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่พระเยซูตรัส พวกเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดี

– พวกเขาฟังได้ยินชัดเจน ทบทวนสิ่งที่พระเยซูตรัสได้อย่างถูกต้องด้วยซ้ำ แต่พวกเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูมาจากพระบิดา พวกเขาจึงไม่เข้าใจ

การประยุกต์ใช้ :

– ไม่ว่าเราจะอ่านพระคัมภีร์ ฟังพระคำ หรือแม้แต่ท่องพระคำ มากสักเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าเราไม่เชื่อในพระคำนั้นๆ เราก็ไม่อาจจะเข้าใจพระคำตอนนั้นจริงๆได้เลย

– แต่ความเชื่อที่พูดถึงนี้ ไม่ได้ขึ้นกับว่า เราพูดว่า”เราเชื่อ” แต่ ขึ้นกับว่าเราเชื่อจริงๆหรือไม่

– ความเชื่อแท้ จะสำแดงออกมาเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อเสมอ

– เช่น เมื่อเราขาดสิ่งทั้งปวงใดๆก็ตาม เราทำเช่นไร? เราแสวงหาสิ่งทั้งปวงที่ขาดนั้น หรือ เราแสวงหาพระเจ้า

(มธ. 6:33) แต่​พวก​ท่าน​จง​แสวง​หา​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้งปวง​นี้​ให้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s