แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:38 ) { แม่น้ำดำรงชีวิต }

แนวคิด :

– คนที่มาหาพระเยซูและวางใจ จะมีแม่น้ำดำรงชีวิตไหลออกมาจากภายในผู้นั้น คือ ผู้นั้นจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายใน และผลของพระวิญญาณจะปรากฏออกมาจากชีวิตผู้นั้นแบบไม่มีวันหมดสิ้น

– ดื่มน้ำที่พระเยซูให้ ด้วยการวางใจในพระเยซู คือ ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระมาซีฮา และวางใจพระเยซูในความรอด

– ผู้นั้นจะไม่ใช่ แค่พบน้ำดำรงชีวิต แต่ผู้นั้นจะมีน้ำนั้นอยู่ในตัวเลยทีเดียว และไม่ใช่น้ำเพียงเล็กน้อยแต่มากมายจนเป็นดังแม่น้ำในตัวเขา และมากมายจนไหลล้นออกมาสู้ภายนอกจนผู้คนเห็นและสัมผัสได้

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ ถ้าเราจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ว่าจะเชื่ออย่างไม่สงสัยแม้แต่เพียงเล็กน้อย ว่า โดยทางพระเยซู ผู้ที่เราต้อนรับเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นจอมเจ้านายของเรา

โดยทางพระองค์นั้น

>> บาปของเราทั้งสิ้นได้รับการอภัยแล้ว พระเจ้ายกโทษบาปทั้งสิ้นของเราแล้ว

>> เราไม่จำเป็นต้องรับโทษบาปอีกต่อไป

>> เราเป็นคนบริสุทธิ์และเป็นคนชอบธรรมแล้ว เราหมดจดไร้ ไร้ตำหนิร้อยรอยมลทินใดๆแล้ว

>> เราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าแล้ว เราเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว

>> เราเป็นที่สถิตของพระวิญญาณของพระเจ้าแล้ว พระองค์ทรงสถิตกับเราและจะไม่มีวันทิ้งเราเลย

>> ชื่อของเราได้ถูกจดไว้ในสวรรค์แล้ว ความตายจึงไม่ใช่สิ่งน่ากลัวสำหรับเราอีกต่อไป แต่เป็นประตูนำเรากลับสู่สง่าราศีจำเพาะพระพักตร์พระบิดา

– วันนี้ เราวางใจในพระเยซูสำหรับความรอดของเรา อย่างแท้จริงแล้วหรือยัง?

– ผู้ที่วางใจอย่างแท้จริง ผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะพรั่งพรู ออกมาจากชีวิตของเขาแบบไม่มีวันหมดสิ้น….สรรเสริญพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s