แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:39 ) { พระวิญญาณทรงสถิต }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงสัญญาว่า คนที่มาหาพระองค์ และวางใจในพระองค์สำหรับความรอดของเขา นั่นคือ วางใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา

– ผู้นั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเขาตลอดไป

– ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากพระเยซูได้รับพระเกียรติจากพระบิดา เมื่อพระเยซูทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายแล้วเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

การประยุกต์ใช้ :

– หากเราวางใจในพระเยซูสำหรับความรอดของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสถิตอยู่กับเรา

– และการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ จะทำให้ชีวิตของเรา มีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏในชีวิตของเรา ออกจากภายในอย่างเป็นธรรมชาติ

– วันนี้มีน้ำแห่งชีวิตไหลออกมาจากชีวิตของเราบ้างหรือไม่?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s