แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:40 ) { หูหนวก ตาบอด เพราะไม่เชื่อ }

แนวคิด :

– หลังที่ประชาชนได้ยินถ้อยคำที่พระเยซูกล่าว ว่าจะประทานแม่น้ำดำรงชีวิตแก่คนที่วางใจในพระองค์

– พวกเขาบางคนก็เริ่มคิดไปว่า พระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะที่โมเสสพูดถึงเป็นแน่ แต่ไม่ใช่พระมาซีฮา

– โมเสสกล่าว ใน ฉธบ. 18:15 ว่า “พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​จะ​โปรด​ให้​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​เช่น​เดียว​กับ​ข้าพ​เจ้า​นี้​เกิด​ขึ้น​ใน​หมู่​พวก​ท่าน​จาก​พี่​น้อง​ของ​ท่าน พวก​ท่าน​จง​เชื่อ​ฟัง​เขา”

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงทำหมายสำคัญอัศจรรย์มากมาย ทรงประกาศอย่างชัดเจนว่า พระองค์เป็นพระมาซีฮา ที่พวกเขารอคอย

– แต่คนเหล่านั้นหูหนวก>ฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่ได้ยิน ตาบอด>ดูแล้วดูเล่าแต่ก็ไม่เห็น เพราะพวกเขาไม่เชื่อ พวกเขาจึงไม่อาจมีประสบการณ์กับพระเยซู ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของพวกเขา

– วันนี้ สิ่งที่พระเยซูตรัส และ สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำ ในชีวิตของเรา มากเพียงพอหรือยัง ที่เราจะยอมเชื่อวางใจในพระองค์อย่างสุดใจ ในทุกเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเรา รวมทั้งการรอดพ้นบาปของเราด้วย

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s