แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:43 ) { ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา }

แนวคิด :

– ทัศนคติที่แตกต่างต่อคำสอนของพระเยซู ทำให้พวกประชาชนขัดแย้งกัน แตกออกเป็นกลุ่มๆ

– พวกเขาได้เห็น และได้ยินสิ่งเดียวกัน ที่พระเยซูได้ทรงกระทำและตรัส แต่ตอบสนองไม่เหมือนกัน

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้เมื่อเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้า เราจะมีทัศนคติต่อพระคำนั้นอย่างไร จะส่งผลต่อการตอบสนองของเรา ต่อพระคำตอนนั้นๆ

– เช่น “ฟังหูไว้หู” , “ฟังแล้วก็น่าสนใจดีนะ” , “ไม่จริงฉันไม่เชื่อ” , “ใช่แล้วฉันเห็นด้วย ต้องเป็นจริงแน่นอน” , ฯลฯ

– อย่างไรก็ดี การเห็นด้วยกับพระคำ จนเชื่อฟังทำตามพระคำนั้น ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่า เราจะไม่พบกับความขัดแย้ง

– ดังนั้นเมื่อทำตามพระคำแล้วเกิดความขัดแย้งกับบางคน ไม่ต้องตกใจ เป็นเรื่องธรรมดา ขอเพียงเรายังคงยึดมั่นและเชื่อฟัง กระทำตามพระคำต่อไป ในไม่ช้ากาลเวลาจะพิสูจน์เองว่า เราสิ่งที่เรายืนหยัดนั้นถูกต้องแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s