แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:45 ) { กล้าขัดคำสั่ง }

แนวคิด :

– ใน ยน. 7:32 …พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต​และ​พวก​ฟา​ริสี​จึง​ใช้​เจ้า​หน้า​ที่​ไป​จับ​พระ​องค์

– ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพระวิหาร เมื่อมาถึงกลับมาฟังพระเยซูสอนแล้วซาบซึ้ง จึงกลับไปมือเปล่า ไม่จับพระเยซูกลับไป

– พวกเจ้าหน้าที่กลับมา รายงานต่อหัวหน้าปุโรหิต ผู้มีอำนาจอย่างมากในสภาแซนเฮดรินและต่อพวกฟาริสีผู้มีอิทธิพลท่ามกลางสังคมยิว ว่า “พวกผมขัดคำสั่งของพวกท่านครับ”

– เจ้าหน้าที่เหล่านี้ ช่างกล้านัก อะไรหนอทำให้พวกเขากล้าขัดคำสั่งเหล่าผู้มีอำนาจเช่นนี้ ที่น่าสังเกตคือ “พวกเจ้าหน้าที่” แสดงว่าไปกันหลายคน แล้วทุกคนก็พร้อมใจกันขัดคำสั่งหมดเลย

– ก็เพราะพวกเขาพบกับคำสอนที่พวกเราไม่เคยพบมาก่อน(ข้อ46) แม้ความรู้ของพวกเขาไม่มาก แต่ในใจของพวกเขาคงสัมผัสได้ ชายคนนี้ช่างพิเศษเหลือเกิน พิเศษมากจนพวกเขากล้าขัดคำสั่งจากสภาแซนเฮดริน

การประยุกต์ใช้ :

– พวกฟาริสี ธรรมมาจารย์ และพวกยิว หลายต่อหลายคน มีความรู้ในพระคำมากมาย แต่เมื่อเขาฟังพระเยซูสอน ด้วยความไม่เชื่อ ผลตอบสนองของพวกเขากลับเป็นความเกลียดชัง

– พวกเจ้าหน้าที่ แม้ความเข้าใจพระคำจะไม่มากนัก แต่เมื่อเขาฟังด้วยเปิดใจ ใจของเขาสามารถสัมผัสกับความพิเศษแห่งพระคำของพระองค์ได้

– วันนี้ เมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้า จงเปิดใจและถ่อมใจ แล้วพระคำตอนนั้นจะมีความหมายสำหรับชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s