แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:47 ) { เพราะไม่เชื่อ }

แนวคิด :

– เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำพระวิหารได้ยินคำสอนของพระเยซู พวกเขาเกิดปัญญา แต่สำหรับพวกฟาริสี คำสอนของพระเยซู ทำให้ความโง่เขลาของเขาปรากฏชัดยิ่งขึ้น

– พวกฟาริสั กล่าวดูถูก พวกเจ้าหน้าที่ประจำพระวิหาร ว่า โง่เขลา ไปโดนหลอกมา เหมือนกับที่พวกประชาชนโดนหลอก

การประยุกต์ใช้ :

– พระคำของพระเจ้า จะก่อให้ใครเกิดปัญญา หรือ สะท้อนว่าให้ความโง่ของใครปรากฏออกมา ขึ้นอยู่กับว่า ผู้นั้นตอบสนองพระคำของพระเจ้าด้วยความเชื่อ หรือด้วยความไม่เชื่อ

– ไร้ประโยชน์ที่จะรู้พระคำมากมาย แต่ไม่เชื่อเหมือนพวกฟาริสี เพราะโดยความเชื่อจะทำให้พระคำของพระเจ้านำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเรา

– วันนี้ เราเชื่อสิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกไว้มากเพียงใด?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s