แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:48 ) { สมมติฐานที่ผิดพลาด }

แนวคิด :

– พวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต​และ​พวก​ฟา​ริสี ดูถูกพวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพระวิหาร ที่ดันไปชื่นชมในคำสอนของพระเยซู

– พวกเขาให้เหตุผลว่า คำพูดของพระเยซูไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่มีผู้ใหญ่ของพวกยิว ที่ศรัทธาในพระเยซูเลย

– ซึ่งความจริงมีหัวหน้าของพวกยิวหลายคนวางใจในพระเยซู แต่พวก​เขา​ไม่​ยอม​รับ​พระ​องค์​อย่าง​เปิด​เผย​เพราะ​กลัว​พวก​ฟา​ริสี เขา​กลัว​ว่า​จะ​ถูก​ขับ​ออก​จาก​ธรรม​ศาลา

(ยน. 12:42)  และยังมี นิโคเดมัส และ โยเซฟ ชาวอาริมาเธีย อีกด้วยที่ ศรัทธาในพระเยซู

– พวกเขามีสมมติฐานที่ผิด จึงนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิด

– พวกเขาคิดว่า พวกเขาซึ่งเป็นผู้นำเมื่อศรัทธาในสิ่งใด สิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่ถูกต้อง

– นอกจากสมมติฐานจะผิดแล้ว พวกเขายังมีข้อมูลที่ผิดอีกด้วย ที่เข้าใจว่าไม่มีผู้นำยิวเลยสักคนที่ศรัทธาพระเยซู ด้วยเหตุผลดังกล่าว ข้อสรุปของพวกเขาจึงผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง

การประยุกต์ใช้ :

– สมมติฐานในชีวิต ถ้าตั้งผิด มันจะนำชีวิตไปสู่การตัดสินใจ การหาข้อสรุป ที่ผิดพลาด

– เช่น สมมติฐานว่า “สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าดี โดยเฉพาะผู้นำเห็นว่าดี สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี” สมมติฐานนี้ไม่ถูกต้อง

– ซึ่งสมมติฐานของมนุษย์มีทั้งแบบที่ถูกต้อง และ ไม่ถูกต้อง

– แต่พระคำของพระเจ้า ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นจริงเสมอ

– ดังนั้น สรุปง่ายๆคือ สมมติฐานใดๆที่ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้า เป็นสมมติฐานที่ผิดพลาด

– ด้วยเหตุนี้ การตัดสินใจที่ไม่มีวันผิดพลาด คือ การตัดสินใจโดยใช้พระคำของพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s