แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:51 ) { ไม่ยุติธรรม }

แนวคิด :

– นิโคเดมัส กำลังอธิบายให้สภาแซนเฮดรินเห็นความจริงว่า พวกเขากำลังกระทำสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติ ใน ฉธบ. 19:18 “ผู้​พิ​พาก​ษา​จะ​ต้อง​ไต่​สวน​อย่าง​ถี่​ถ้วน…” แต่พวกเขากลับจะตัดสินว่าพระเยซูผิดโดยไม่ทันไต่สวนพระเยซูเลย

– ก่อนหน้านี้ ในข้อ 49 พวกฟาริสีเพิ่งกล่าวว่า “…​ฝูง​ชน​นี้​ที่​ไม่​รู้​ธรรม​บัญ​ญัติ พวก​เขา​ต้อง​ถูก​สาป​แช่ง” แต่บัดนี้ พวกเขาผู้รู้ธรรมบัญญัติกลับจงใจละเมิดธรรมบัญญัตินั้นเสียเอง

– ซึ่งเรื่องนี้ ทำให้เห็นได้ชัดว่า พระเยซูได้รับความอยุติธรรม เพราะบาปของเรา เพราะความอยุติธรรมของเรา

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซู ผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม เต็มใจรับความอยุติธรรม เพื่อเรา

– วันนี้ หากเราไม่ได้รับความเป็นธรรม พระเยซูทรงเข้าใจเรา เพราะพระองค์เองก็เคยถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมเช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s