แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:52 ) { ไม่เชื่อ จนตาบอด }

แนวคิด :

– พวกฟาริสีไม่พอใจ นิโคเดมัส อย่างมาก ที่ชี้ว่าการกล่าวหาพระเยซูนั้น ไม่ยุติธรรม แต่พวกเขาก็ไม่อาจเถียงข้อโต้แย้งของนิโคเดมัสได้ เพราะมันเป็นความจริง

– พวกเขาจึงเฉไฉไปกล่าว ตำหนิและเยาะเย้ยนิโคเดมัสแทน ว่า นิโคเดมัสเป็นพวกบ้านนอกด้วยหรือ เป็นชาวกาลิลีกับเขาด้วยหรือ (ทั้งที่พวกเขารู้ว่า นิโคเดมัสเป็นชาวยูเดีย) จึงไปเข้าข้างอาจารย์บ้านนอก ที่มาจากกาลิลี

– จากนั้นพวกเขาก็อ้างว่าเข้าใจพระคัมภีร์เป็นอย่างดี พวกเขาสำรวจอย่างถี่ถ้วนแล้ว สรุปได้ว่า พระมาซีฮา ไม่มีทางมาจากกาลิลีได้

– แต่พวกเขาคงลืมพระคัมภีร์ข้อนี้ไป อสย. 9:1 “…แต่​ใน​ภาย​หลัง พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำ​หน​ทาง​ฝั่ง​ทะเล และ​ดิน​แดน​ฟาก​ตะวัน​ตก​ของ​แม่​น้ำ​จอร์​แดน คือ​กา​ลิลี​ของ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​นั้น​ให้​รุ่ง​โรจน์”

– สำหรับพวกฟาริสี ความไม่เชื่อของพวกเขา ทำให้พวกใจที่แข็งกระด้างไม่รับคำตักเตือน แต่กลับกล่าวโทษผู้อื่น และทำให้พวกเขาตาบอดมองไม่เห็นความจริงในพระคำของพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :

– ขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ให้เราไม่มีใจแข็งกระด้างต่อคำตักเตือน ไม่ตำหนิผู้อื่นแต่พิจารณาตนเอง และไม่ตาบอดฝ่ายวิญญาณจนมองไม่เห็นสิ่งที่พระเจ้าพยายามบอกกับเรา

– ซึ่งทั้งหมดนี้ เริ่มต้นด้วยการเชื่อวางใจในถ้อยคำของพระเจ้าที่ได้ตรัสกับเรา ทางพระคำของพระองค์

– จงตัดสินใจเด็ดขาด ที่จะเชื่อวางใจในพระคำของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s