แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:13 ) { เหตุผลจอมปลอม }

 แนวคิด :

– พวกฟาริสีตำหนิพระเยซูว่า พระเยซูเป็นพยานให้ตัวเอง ทำให้ไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นพวกเขาจึงสรุปว่าคำพูดของพระเยซูไม่จริง

– ซึ่งเป็นการสรุป ไม่สมเหตุสมผล เขาเพียงแค่หาเรื่องที่จะไม่เชื่อพระเยซูเท่านั้นเอง

– พระเยซูมาจากสวรรค์ ไม่มีมนุษย์คนใดมาจากสวรรค์ ดังนั้นมนุษย์จึงไม่สามารถเป็นพยานให้กับพระองค์ได้

– ถึงกระนั้น พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ ได้เป็นพยานให้กับพระเยซูแล้ว ด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซูได้ทรงกระทำนั้น

(ยน. 14:11) จง​เชื่อ​เรา​ว่า​เรา​อยู่​ใน​พระ​บิดา​และ​พระ​บิดา​ทรง​อยู่​ใน​เรา หรือ​มิ​ฉะนั้น​ก็​จง​เชื่อ​เพราะ​กิจ​การ​เหล่า​นั้น

– อย่างไรก็ดี หากต้องการพยานที่เป็นมนุษย์ ก็มียอห์น ผู้ให้บัพติศมา ซึ่งพระวิญญาณสำแดงให้เขารู้ว่า พระเยซูคือพระมาซีฮา เขาก็เป็นพยานประกาศอย่างชัดเจนว่า พระเยซูคือพระมาซีฮา(ยน. 1:32-34)

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อคนไม่อยากจะเชื่อ เขาก็จะหาเหตุผลสารพัดมาอ้าง เพื่อทำให้พวกเขาสามารถไม่เชื่อ ได้อย่างสบายใจ

– เหมือนที่ อ.เปาโล ใช้คำว่า “…ความ​คิด​ที่​มี​เหตุผล​จอม​ปลอม และ​ทิฐิ​มานะ​ทุก​ประการ​ที่ตั้ง​ตัว​ขึ้น​ขัดขวาง​ความ​รู้​ของ​พระ​เจ้า…” (2คร. 10:5)

– วันนี้ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ที่เราสร้างขึ้นเพื่อที่จะไม่ต้องเชื่อฟังพระเจ้า นั่นเป็นเหตุผลจอมปลอมที่มาจากศัตรูหรือเนื้อหนัง เพื่อล่อเราให้หลงไป ออกนอกทางของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s