แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:14 ) { เชื่อก่อนถึงจะเข้าใจ }

 แนวคิด :

– พระเยซู ทรงตอบคำตำหนิของพวกฟาริสี ว่า คำพยานของพระองค์เป็นจริง เพราะพระองค์ทรงมาจากสวรรค์ และมาเพื่อทำพระราชกิจที่พระบิดาในสวรรค์ทรงมอบให้ทำ ดังนั้นเนื่องจากไม่มีใครอื่นที่มาจากสวรรค์ จึงจำเป็นต้องใช้คำพยานของพระองค์เอง

– แต่เนื่องจากพวกฟาริสี ไม่รู้ว่าพระเยซูมาจากสวรรค์และมาเพื่อทำอะไร พวกเขาจึงไม่อาจเข้าใจคำพยานของพระองค์ได้ พวกเขาคิดว่าพระเยซูเป็นลูกของโยเซฟช่างไม้จากกาลิลี ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

– นั่นคือ พวกฟาริสี ไม่อาจเข้าใจ สิ่งที่พระเยซูบอก เพราะเขาไม่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูพูด ว่า พระองค์มาจากสวรรค์

การประยุกต์ใช้ :

– การเข้าใจพระคำของพระเจ้า เริ่มจากความเชื่อก่อน แล้ว เมื่ออ่านและทำตามจะเกิดความเข้าใจ

– แต่หากจะรอให้เข้าใจก่อน แล้วค่อยเชื่อพระคำของพระเจ้า ตลอดชั่วชีวิตเราไม่อาจจะไม่มีวันเข้าใจพระคำของพระเจ้าตอนนั้นได้เลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s