แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:15 ) { มาตรฐานสวรรค์ }

 แนวคิด :

– ข้อก่อนหน้านี้ (ข้อ 12-13) พระเยซูบอกว่า พระองค์มาจากสวรรค์ เป็นความสว่างของโลก แต่พวกฟาริสีบอกว่า ไม่จริงเพราะพระเยซูไม่ได้ทำตามมาตรฐานของพวกเขา คือให้คนอื่นมาเป็นพยานให้

– พระเยซูบอกพวกฟาริสีว่า พวกเขาเอามาตรฐานของโลก มาตัดสินเรื่องของสวรรค์ การตัดสินของพวกเขาจึงไม่มีทางถูกต้อง

– เพราะนอกจากพวกเขาจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องของสวรรค์ได้แล้ว พวกเขายังไม่มีสิทธิตัดสินเรื่องของสวรรค์อีกด้วย

– ขนาดพระเยซูเอง มาจากสวรรค์ พระองค์ยังไม่ตัดสินใครในโลกนี้เลย แม้พระองค์มีสิทธิก็ตาม(ข้อ16)

การประยุกต์ใช้ :

– เราไม่อาจใช้มาตรฐานของโลก ตัดสินเรื่องราวของสวรรค์(เรื่องฝ่ายวิญญาณ)ได้

– สิ่งที่มาตรฐานโลกบอกว่า “นั่นคือความสำเร็จ” “นั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง” “นั่นคือสิ่งที่เราควรปรารถนา ควรแสวงหามันด้วยสุดกำลัง” ,ฯลฯ

– สิ่งเหล่านั้น อาจตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง กับ “ความสำเร็จ” “ความถูกต้อง” “สิ่งน่าปรารถนา” “สิ่งควรแสวงหา” ตามมาตรฐานของสวรรค์ ก็เป็นได้

– พระวจนะของพระเจ้า จะเป็นตัวชี้ให้เราเห็นมาตรฐานของสวรรค์ ซึ่งคนละเรื่องกับมาตรฐานแห่งโลกนี้เลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s