แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:16 ) { ร่วมกับพระบิดา }

 แนวคิด :

– พระเยซูบอกพวกฟาริสีว่า ครั้งนี้พระองค์จะไม่พิพากษา เพราะครั้งนี้พระองค์ไม่ได้มาเพื่อพิพากษาใคร(ข้อ15) แต่ถึงแม้ว่า ถ้าพระองค์จะพิพากษา พระองค์ก็มีสิทธิ และคำพิพากษาของพระองค์ก็ถูกต้อง เพราะว่าพระองค์พิพากษาร่วมกับพระบิดา

– นั่นคือ การกระทำใดๆหรือการตัดสินใดๆของพระเยซู พระองค์ปรึกษาพระบิดาเสมอ

การประยุกต์ใช้ :

– แม้แต่พระเยซู ไม่ว่าพระองค์จะทำอะไร จะพูดอะไร หรือ ตัดสินเรื่องใดๆ พระองค์ยังต้องปรึกษาพระบิดา ซึ่งทำให้พระองค์ได้รับสิทธิ แม้กระทั่งสิทธิการพิพากษาและกระทำได้อย่างถูกต้อง

– ดังนั้น เราเองก็ควรตามอย่างของพระเยซู โดยการปรึกษาพระบิดาทุกเรื่องในชีวิต เพื่อให้คำพูดและการกระทำ รวมทั้งการตัดสินใจของเรา ได้รับการรับรองจากพระบิดา และจะทำได้อย่างถูกต้องเสมอ

– วันนี้ เราทำสิ่งต่างๆร่วมกับพระบิดาอยู่ หรือ ทำโดยลำพัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s