แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:17 ) { กติกาของใคร? }

 แนวคิด :

– ข้อนี้ พระเยซูทรงตอบพวกฟาริสี ที่กล่าวหาว่า พระเยซูพูดไม่จริง เพราะพระเยซูทำผิดกติกาของพวกเขาที่ต้องมีคนอื่นมาเป็นพยานให้

– โดยพระองค์ตอบพวกเขา ตามบัญญัติของพวกเขา ว่า “ใน​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​ท่าน​เขียน​ไว้​ว่า คำ​พยาน​ของ​คน​สอง​คน​ย่อม​เชื่อ​ถือ​ได้”

– ใน พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่า “ต้องใช้คำพยานสองคนในทุกเรื่อง” ใน ฉธบ. 17:6  กล่าวว่า “ผู้​ที่​ถูก​กล่าว​โทษ​ถึง​ตาย​นั้น ให้​มี​พยาน​สอง​หรือ​สาม​ปาก จึง​ให้​ปรับ​โทษ​ถึง​ตาย​ได้ ห้าม​ลง​โทษ​ใคร​ถึง​ตาย​ด้วย​พยาน​ปาก​เดียว”

– แต่ ธรรมบัญญัติของพวกยิว ซึ่งเป็นการขยายความแล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ กล่าวว่า “จะไม่มีการพิจารณาคดีใดๆโดยใช้พยานปากเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน เรื่องชีวิต หรือความตาย ตาม ฉธบ. 17:6 ” (จาก Mishnah Maccot c.1. sect. 7.)

– ซึ่งในข้อต่อไป พระเยซูกำลังอธิบายว่า แม้แต่ใช้กติกาของพวกเขา คำกล่าวของพระองค์ก็ยังคงเป็นจริงอยู่ดี(ข้อ 18)

– พวกเขาตั้งกฏของตนเองขึ้นมา แล้วนำมาพิจารณาเรื่องราวของพระเจ้า โดยไม่เชื่อกฏของพระเจ้า ซึ่งทรงสำแดงด้วยคำตรัสของพระเยซู ซึ่งได้รับการรับรองด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำนั้น

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูไม่เห็นจะต้องไปแคร์พวกฟาริสีเหล่านี้เลย ไม่เชื่อก็ตามใจ เดี๋ยวก็ตกนรกลง – – แต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์ พระองค์ทรงพยายามอธิบายให้พวกเขาเข้าใจ แม้กระทั่งทรงยอมยกข้อบัญญัติของพวกเขา ก็เพื่อพยายามอธิบายพวกเขาเข้าใจและเชื่อ

– จงระวังท่าทีแบบพวกฟาริสี คือ ตั้งกติกาของตนเองขึ้นมา และ เมื่อพระคำของพระเจ้าไม่ตรงกับกติกาของตนเอง ก็สรุปว่า พระคำของพระเจ้าล้าสมัย หรือไม่ได้ผล

– แนวคิด ค่านิยม ปรัชญา กฏเกณฑ์ กติกา ใดๆก็ตาม ล้วนแต่ไม่สำคัญ หากสิ่งนั้นขัดกับพระคำของพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s