แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:19 ) { ไม่รู้จัก }

 แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูบอกพวกฟาริสีว่า ผู้เป็นพยานให้แก่พระองค์คือ พระบิดา(ข้อ 18) พวกฟาริสีจึงย้อนถามแกมเยาะเย้ยพระเยซูว่า  แล้วพระบิดาของพระเยซูอยู่ที่ไหนละ?

– พระเยซูจึงตอบพวกเขาอย่างสุภาพว่า ที่เขาถามเช่นนั้นเพราะพวกเขาไม่รู้จักพระเยซูจริงๆและไม่รู้จักพระเจ้าพระบิดา

– เพราะถ้าพวกเขารู้จักพระเยซู โดยเชื่อคำพูดของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมาซีฮา พวกเขาก็จะรู้จักพระเจ้าพระบิดาได้ ผ่านทางคำสอนและการกระทำของพระบุตรของพระบิดา

การประยุกต์ใช้ :

– ถ้าเราไม่ยอมเชื่อ พระคำของพระเจ้าจริงๆ เราก็ไม่สามารถรู้จักกับพระเยซูได้จริงๆ

– ถ้าเราไม่รู้จักพระเยซู เราก็ไม่สามารถรู้จักกับพระเจ้าได้

– เรารู้จักกับพระเยซูได้ โดย เชื่อในคำสอนของพระองค์ แล้วปฏิบัติตาม แล้วเราก็จะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s