แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:20 ) { จังหวะของชีวิต }

 แนวคิด :

– พระเยซูตรัสว่า พระองค์เป็นความสว่างของโลก(ข้อ 12) พระบิดาก็เป็นพยานให้กับพระองค์ (ข้อ 18) และ ถ้าใครรู้จักพระองค์ก็จะรู้จักพระบิดา(ข้อ 20)

– พระองค์ตรัสคำเหล่านี้ที่คลังเงิน

– “คลังเงิน” เรียกอีกอย่างว่า “ลานของพวกผู้หญิง” เพราะว่า ผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปได้ใกล้พระวิหารมากกว่านี้ มาได้ใกล้ที่สุดแค่นี้ มาเพื่อถวายทรัพย์ในตู้เก็บเงินถวาย ซึ่งมีตู้เก็บเงินอยู่ 13 ใบ หญิงม่ายที่ถวาย 2 เหรียญทองแดงก็ถวายที่บริเวณนี้ (มก. 12:41-42)

– พระองค์ตรัสสิ่งเหล่านี้ที่นี่ เพื่อให้คนทั้งหลายทั้งผู้หญิงด้วย ได้ยินสิ่งที่พระเยซูกล่าวนี้

– สิ่งน่าสนใจ คือ พระเยซูไม่ได้กล่าวคำเหล่านี้ ที่ลานของคนต่างชาติข้างนอก แสดงว่าไม่ใช่พระองค์ต้องการให้คนได้ยินมากๆ แต่ต้องการให้คนได้ยินมากที่สุดเท่าที่จำเป็น เพราะภารกิจพระเยซูเสด็จมาบังเกิด ไม่ใช่เพื่อประกาศกับคนต่างชาติแต่ประกาศให้คนอิสราเอลรับรู้

– ไม่มีใครจับกุมพระองค์ ทั้งที่ในเวลานั้น มีหลายคนที่อยากจับกุมพระองค์ และ พวกเขามีอำนาจที่จะสั่งคนมาจับกุมพระองค์ด้วย แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาของพระเจ้า ต่อให้อยากแค่ไหน ต่อให้มีอำนาจมากเพียงใด ก็ไม่สามารถทำสำเร็จได้

การประยุกต์ใช้ :

– การรับใช้ของพระเยซู สิ่งที่พระองค์สนใจมากกว่าปริมาณผู้คน หรือ ความสำเร็จ ก็คือ การทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา และอยู่ในเวลาแห่งแผนการของพระบิดา

– พระเจ้ามีเวลาสำหรับทุกสิ่ง ถ้าไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ ต่อให้ปรารถนามากเพียงใด หรือจะพยายามมากเพียงใด มันก็ยังจะไม่เกิดขึ้นอยู่ดี

– เป็นการดีที่เราจะเพียรรอคอยพระเจ้า ดำเนินจังหวะของชีวิต ตามการทรงนำของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s