แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:21) { ก่อนจะสายเกินไป }

แนวคิด :
– พระเยซูกับพวกยิวว่า วันหนึ่งจะมาถึงเมื่อพระองค์จากโลกนี้ไป แล้วเวลานั้นพวกเขาจะแสวงหาพระมาซีฮา แต่จะไม่พบเพราะว่ามันสายเกินไปแล้ว พวกเขาจะตายเพราะบาปของเขาโดยปราศจากการยกโทษบาป เพราะพวกเขาปฏิเสธพระเยซู พวกเขาจึงไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าที่พระเยซูทรงอยู่ได้

การประยุกต์ใช้ :
– มีเวลาที่จะพบกับพระเยซู มีเวลาสำหรับการกลับใจใหม่
– หากจะกลับใจ หากจะวางใจ จงรีบทำก่อนที่จะสายเกินไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s