แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:22) { เกินไป๊!!! }

แนวคิด :
– พวกยิว กล่าวถึงพระเยซูอย่างเหยียดหยาม ต่อประโยคที่พระองค์พูดว่า “ที่ที่เราจะไปนั้นท่านไปไม่ได้” ทั้งที่พระเยซูพูด หมายความว่าเพราะพวกเขาไม่เชื่อพระองค์ พวกเขาปฏิเสธพระองค์ พวกเขาจึงไม่สามารถเข้าสู่บ้านของพระบิดาของพระองค์ คือสวรรค์สถานได้

– แต่พวกเขากลับพูดว่า ประโยคนั้นแสดงว่า พระเยซูจะฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นการเหยียดหยามกันสุดๆ

– คือว่า พวกยิวเชื่อว่า คนที่ฆ่าตัวตายจะไปอยู่ในขุมนรก “เกเฮนนา” (จากงานเขียนของ โจเซฟัส นักประวัติศาสตร์ยิว เรื่อง War of Jews เล่มที่ 3 บทที่ 8 ข้อที่ 5) ซึ่งคนยิวดีๆอย่างพวกเขาไม่มีทางไปที่นั่นหรอก ดังนั้นถ้าพระเยซูไปนรก พวกเขาคงตามไปไม่ได้ซะแล้ว

– โหว!!! เกินไป๊!!! เหยียดหยามกันแรงเกินไป !!!

– แต่เมื่อเราดูการตอบของพระเยซูในข้อต่อมา พบว่า พระองค์กลับตอบกลับพวกเขาอย่างอ่อนสุภาพ

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อจิตใจของใครแข็งกระด้าง เพราะเหตุไม่ยอมเชื่อในพระตรัสของพระเจ้า คนนั้นจะเห็นผิดเป็นชอบ เห็นดีเป็นชั่ว

– พวกเขาจะเหยียดหยาม พระองค์ผู้สมควรยำเกรงและสมควรแก่การสรรเสริญ

– วันนี้ เราเชื่อในคำตรัสของพระเยซูหรือไม่? ถ้า “ไม่ยอมเชื่อ” เรากำลังเดินไปในเส้นทางเดียวกับคนเหล่านั้นที่เหยียดหยามพระเยซู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s