แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:24) { ตายเพราะไม่ยอมเชื่อ }

แนวคิด :
– พระเยซูทรงตอบพวกยิวว่า พวกเขากำลังจะตาย กำลังจะพินาศเพราะบาปของตัวเอง แต่พระเยซูคือพระมาซีฮา ผู้จะมาช่วยพวกเขาพ้นจากความตายนั้น เพียงแค่พวกเขาเชื่อในพระองค์

– แต่ถ้าพวกเขาไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูเป็นผู้นั้นที่จะมาช่วยพวกเขา สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาคือ จะไม่ได้รับการช่วย แล้วจะตาย จะพินาศเพราะบาปของตนเอง

– เปรียบเสมือนกับ คนที่กำลังจะจมน้ำตายเพราะว่ายน้ำไม่เป็น เมื่อมีหน่วยกู้ภัยมาเพื่อช่วยชีวิตของเขา แต่เขากลับปฏิเสธ ไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยนั้น ในที่สุดเขาจะจมน้ำตายเพราะการไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือนั้น

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูทรงช่วยเราพ้นจากบาปได้ และทรงช่วยเราพ้นจากอำนาจของบาปได้ และทรงช่วยเราพ้นจากอิทธิพลของบาปได้

– เพียงแต่เราเชื่อว่าพระองค์ทรงช่วยเราได้ และปรารถนาที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ ด้วยการร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์

– เราจะได้รับการช่วยกู้อย่างแน่นอน

– พระเยซูตรัสว่า “…​ผู้​ที่มา​หา​เรา เรา​ก็​จะ​ไม่​ทิ้ง​เขา​เลย​” ยน. 6:37

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s