แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:25) { พระเยซูเป็นใคร? }

แนวคิด :
– พวกยิวถามพระเยซู “แกเป็นใครวะ? (ถึงมาพูดแบบนี้)” ซึ่งพวกเขาพูดดูถูกพระเยซูมาตั้งแต่ ข้อ 22 แล้ว

– พระเยซูทรงตอบพวกเขา ด้วยความอ่อนสุภาพ โดยพยายามชี้ให้เห็นว่า ที่เขาไม่รู้จักว่าพระองค์เป็นใคร ไม่ใช่พวกเขาไม่รู้ เพราะพวกเขาได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วว่า พระองค์บอกว่า พระองค์เป็นความสว่างของโลก (ข้อ 12) พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์

– แต่เหตุที่พวกเขาไม่รู้จักพระเยซู ก็เพราะ พวกเขาไม่ยอมเชื่อในถ้อยคำที่พระเยซูทรงตรัสนั้น

– นั่นคือ พระเยซู ตอบว่า “ท่านเคยได้ยินแล้วว่าเราเป็นใคร คิดดูดีๆ แต่ที่ท่านไม่รู้เพราะท่านไม่เชื่อที่เราบอกท่าน จงเชื่อเถิด”

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูทรงอ่อนสุภาพ และ ปรารถนาให้คนทั้งหลาย รวมทั้งพวกที่ดูถูกพระองค์ ได้รู้จักพระองค์ โดยการเชื่อในคำตรัสของพระองค์  เพื่อจะพวกเขาจะได้รับการช่วยกู้ทางพระองค์

– วันนี้ สำหรับเรา “พระเยซูเป็นใคร?” ไม่เกี่ยวกับว่าเราได้ยินอะไร มากแค่ไหน แต่เกี่ยวกับว่า เราเชื่อมากแค่ไหนว่า “พระเยซูทรงเป็นอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้จริงๆ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s