แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:26) { เลือกที่จะไม่พูด }

แนวคิด :
– พระเยซูตอบพวกยิวว่า พระองค์สามารถกล่าวตำหนิและพิพากษาพวกเขา ในความผิด ความเย่อหยิ่ง ความหน้าซื่อใจคตของพวกเขาได้มากมาย

– แต่เนื่องจาก พระบิดาผู้ทรงสัตย์จริง ทรงสัญญาไว้และจะทรงรักษาสัญญา คือ ส่งพระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้มาพิพากษาโลก แต่มาเพื่อช่วยคนบาปให้รอด

– ดังนั้น พระเยซูจึงไม่พูดตำหนิหรือพิพากษาพวกเขา แต่จะพูดเฉพาะสิ่งที่พระบิดาประสงค์ให้พระองค์พูดเท่านั้น

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูมีสิทธิที่จะพูดตำหนิพวกเขา แต่พระองค์เลือกไม่ใช้สิทธินั้น เพื่อจะทำตามพระทัยของพระบิดา

 – วันนี้อาจจะเป็นสิทธิของเราที่จะทำอะไรบางอย่าง แต่ เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่เราจะเลือกไม่ใช้สิทธิบางอย่าง เพื่อเป็นการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s