แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:27) { ทำไมไม่เข้าใจ? }

แนวคิด :
– แม้ว่าก่อหน้านี้ พระเยซูพูดกับพวกเขา อย่างชัดเจนว่า พระองค์เป็นความสว่างของโลก(ข้อ12) พระบิดาทรงใช้พระองค์มา(ข้อ18) พระองค์มาจากสวรรค์(ข้อ23)

– ถีงกระนั้น พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่า ผู้ที่สัตย์จริง ผู้ที่ทรงใช้พระเยซูมานั้น หมายถึง พระเจ้าพระบิดา

– เหตุที่พวกเขาไม่เข้าใจ ก็เพราะว่า พวกเขาไม่เชื่อในคำตรัสของพระเยซู ดังนั้นพวกเขาฟังแล้วฟังเล่าแต่ก็ไม่เข้าใจ ดูแล้วดูเล่าแต่ก็มองไม่เห็น

การประยุกต์ใช้ :
– การเข้าใจพระคำของพระเจ้า จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อ

– ไม่ว่าเราจะได้ยินมามากสักเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าไม่ฟังด้วยความเชื่อมั่นว่าพระคำเหล่านั้น เป็นจริงอย่างแน่นอน ก็ก็ไม่อาจจะเข้าใจพระคำตอนนั้นได้อย่างแท้จริง

– วันนี้ วิธีที่จะทำให้เราเข้าใจพระคำของพระเจ้ามากขึ้น ก็คือ เชื่อในพระคำของพระเจ้าข้อนั้นอย่างไม่สงสัยเลยว่า พระคำตอนนี้เป็นจริงอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s