แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:29) { ไม่มีทรงทิ้งเราไว้ลำพัง }

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า เมื่อพระเยซูถูกพวกเขาตรึงบนไม้กางเขนแล้ว(ข้อ 28) พวกเขาจะรู้ว่าพระบิดาทรงสถิตกับพระเยซู และไม่ทอดทิ้งพระเยซูเลย เพราะพระเยซูทำตามพระทัยพระบิดาเสมอ

– ดูเหมือนว่า ในเวลาต่อมา พระเยซูจะตรัสเอง บนไม้กางเขนว่า “พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ ทำไม​พระ​องค์​ทรง​ทอดทิ้ง​ข้า​พระ​องค์​เสีย?” (มธ. 27:46) ดูราวกับว่าพระบิดาทิ้งพระเยซูเสียแล้ว

– แต่พระบิดาไม่ทิ้งพระเยซู เพราะพระเยซูเชื่อฟังพระบิดา ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา ยอมตายบนไม้ ดังนั้นในวันที่สาม พระบิดาทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตาย

– แล้วจากเหตุการนั้น คนทั้งหลาย รวมทั้งพวกยิวจำนวนมาก ก็ได้เชื่อวางใจในพระเยซู และเป็นพยานเรื่องการที่พระบิดาสถิตกับพระเยซูและไม่ทอดทิ้งพระเยซูไว้ลำพัง โดยทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

การประยุกต์ใช้ :
– ดูเหมือนพระบิดาจะทอดทิ้งพระบุตร แต่ความจริงพระบิดาไม่เคยทิ้งพระบุตรไว้ลำพังเลย

– เหมือนกับเรา บางครั้งดูเหมือนพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกล พระองค์ทิ้งเราแล้วหรือ? เปล่าเลยพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราให้อยู่ลำพังเลย พระองค์พร้อมอยู่แล้วสำหรับการช่วยกู้เรา เพียงแต่พระองค์มีเวลาและวาระอันเหมาะสมและดีที่สุดสำหรับเราเตรียมไว้

– พระบิดา ไม่ทอดทิ้งพระบุตร เพราะพระบุตรทำตามชอบพระทัยพระบิดาเสมอ

– แต่ส่วนเราเล่า หลายต่อหลายครั้ง เราดื้อดึง ไม่ยอมทำตามพระทัยพระบิดา แล้ว พระบิดาจะทรงทิ้งเราหรือไม่?

– พระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเรา

– วันนี้เราอยู่ในพระเยซูคริสต์ พระบิดาทรงรับเราไว้ พระองค์ทรงยอมรับเรา ไม่ใช่เพราะการกระทำดีใดๆของเราเลย แต่เพราะทางพระเยซูคริสต์ เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซู พระบิดายอมรับชีวิตของเรา ผ่านทางพระเยซู

– วันนี้ เมื่อพระบิดามองลงมายังชีวิตของเรา สิ่งที่เห็นในชีวิตของเรา ไม่ใช่นิสัยที่ดีหรือไม่ดีของเรา แต่ทรงเห็นคือ “การทำตามชอบพระทัยพระบิดาของพระเยซู” เพราะว่าเราอยู่ในพระเยซูและพระเยซูอยู่ในเรา ดังนั้น เมื่อมี “การทำตามชอบพระทัยพระบิดา” มากมายอยู่ในชีวิตของเราเช่นนี้ ดังนั้น พระบิดาไม่มีวันทอดทิ้งเรา

– ขอบคุณพระเยซู !!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s