แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:3 ) { คนชั่ว ที่สายตายาว }

แนวคิด :

– พวกธรรมาจารย์ สุดยอดทางด้านทฤษฏี(นักคัดลอกพระคัมภีร์) และ พวกฟาริสี สุดยอดทางด้านปฏิบัติ(ทำตามกฏของฟาริสีอย่างเคร่งครัด เช่นอดอาหาร สัปดาห์ละ 2 วัน) ได้ร่วมกันพาผู้หญิงผู้ถูกจับฐานล่วงประเวณี (ผู้ไม่ได้เรื่องทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ) มายืนต่อหน้าประชาชน เพื่อประจานให้อายและให้พระเยซูตัดสินลงโทษ

– ซึ่งความจริงแล้ว การพาผู้หญิงนี้มาตัดสิน ถือว่าเป็นการผิดกฏหมายของโรม เพราะมีศาลสำหรับพิพากษาเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว แต่พวกเขาจงใจพามาเพื่อจะวางกับดักพระเยซู

– ข้อนี้ สามารถเขียนใหม่ได้ดังนี้

“คนชั่วหลายคน ได้จับผู้หญิงชั่วคนหนึ่ง มายืนอยู่ต่อหน้าประชาชนผู้ทำชั่ว”

การประยุกต์ใช้ :

– แท้จริงแล้ว ทุกคนล้วนแต่เป็นคนบาป แต่เรามักมองไม่ค่อยเห็นบาปของเราเอง แต่กลับสามารถมองเห็นบาปของคนอื่นได้อย่างชัดเจน

– ขอพระเจ้าช่วยเรา ที่จะไม่มองเห็นแต่บาปของคนอื่น แต่จะสามารถมองเห็นบาปของตนอย่างที่ควรจะเห็น เพื่อเราเองจะไม่มัวแต่ใช้เวลาไปกล่าวโทษคนอื่น แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่มากลับใจ ขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าในชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s