แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:31) { สาวกอย่างแท้จริง }

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิวที่เชื่อวางใจในพระองค์(ข้อ 30) ว่า สิ่งที่ชี้วัดว่าใครสักคนหนึ่ง เป็นสาวกแท้จริงของพระเยซู ไม่ใช่เชื่อพระองค์แบบอารมณ์ฉาบฉวย คือ คนๆนั้นจะยึดมั่นในคำสอนของพระเยซู

– ยึดมั่นในคำสอน คือ ไม่หวั่นไหว แม้เผชิญสถานการณ์ใดๆ ยังคงเชื่อและวางใจ จนแสดงออกมาเป็นการกระทำแห่งการเชื่อฟังอยู่เสมอ

– ไม่เพียงแค่ต้อนรับความจริง แต่ยังคงยึดคำจริงนั้นไว้มั่น และดำเนินตามทางแห่งความจริงนั้น

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราเป็นสาวกอย่างแท้จริงของพระเยซูแล้วหรือยัง?

– วันนี้ เรารับเชื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูแล้ว เรายังคงยึดมั่นในความเชื่อนั้นอยู่หรือไม่? เรายังคงดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อในข่าวประเสริฐนั้นอยู่หรือเปล่า?

– คนที่ปล่อยให้ความผิดพลาดพลั้งบาปที่ผ่านมา เกาะกินหัวใจ แล้วถ่วงชีวิตของท่านอยู่ ท่านยังไม่ได้ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับข่าวประเสริฐอย่างแท้จริง >> เมื่อเชื่อว่าบาปของเรารับการอภัยแล้ว เหตุใดจึงยอมให้มันฟ้องผิดชีวิตของเราอีกต่อไปเล่า

– คนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวในการบาป โดยไม่คิดจะกลับใจจากบาปนั้น ท่านยังไม่ได้ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับข่าวประเสริฐอย่างแท้จริง >> ไม่มีคนที่สะอาดเอี่ยมแล้วคนไหน ที่มีความสุขกับสิ่งสกปรกโสโครกอีกต่อไปได้

– ได้เวลาเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูแล้ว โดยการยึดถ้อยคำของพระองค์ไว้มั่น ไม่ยอมปล่อยมืออีกเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s