แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:32) { สัจจะทำให้เป็นไท }

แนวคิด :
– พระเยซูพูดกับคนที่วางใจในพระองค์(ข้อ 30) ว่า ถ้าพวกเขายึดมั่นในคำสอนของพระเยซู นอกจากจะเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นสาวกที่แท้แจริงแล้ว การยึดมั่นนั้นยังทำให้พวกเขารู้จักสัจจะอีกด้วย

– สัจจะ ในที่นี้หมายถึง ความจริงที่พระเยซูได้สำแดงเกี่ยวกับพระเจ้า (ข้อ 40)

– และสัจจะที่พวกเขารู้จักนี้ จะทำให้พวกเขาเป็นไท เป็นไทจริงๆ(ข้อ36) มีเสรีภาพที่แท้จริง พ้นจากการเป็นทาสของบาป และ ของกฏบัญญัติ

– สิ่งที่น่าสังเกต คือ สัจจะเป็นผู้กระทำให้เป็นไท เราไม่ต้องทำเอง ไม่ต้องทำอะไร ขอแค่ให้รู้จักสัจจะจริงๆ ก็เพียงพอแล้ว

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ “เรารู้จักสัจจะ” จริงๆหรือเปล่า?

– คนที่ได้ยินความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า อาจจะยังไม่รู้จักความจริงนั้นก็ได้ จนกว่าเขาจะยึดมั่น เชื่อและทำตามในความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า เมื่อนั้นเขาจะรู้จักความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า

– และเมื่อเขารู้จักแล้ว ความจริงแห่งพระคำของพระเจ้านั้น จะช่วยให้เขาพ้นจากโซ่ตรวน จากการเป็นทาส จากกับดัก ที่คอยขัดขวาง โจมตีชีวิตของเขาอยู่

– เราจะสามารถลิ้มรส ความประเสริฐในความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า ก็ต่อเมื่อเราเชื่อและทำตามพระคำของพระเจ้าเท่านั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s