แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:34) { ทาสของบาป }

แนวคิด :
– พระเยซูอธิบายตอบพวกยิว ที่เข้าใจผิดว่า การเป็นไทที่พระเยซูพูดถึงนั้นหมายถึงการเป็นอิสระทางการเมืองการปกครอง

– พระเยซูอธิบายว่า การเป็นทาสที่พระองค์พูดถึง(ข้อ32) หมายถึง การเป็นทาสของบาป

– พระเยซูอธิบายว่า คนที่ทำบาป คนนั้นก็ป็นทาสของบาป

– เหมือนใน 2ปต. 2:19 “…เพราะ​ว่า​ผู้​ใด​พ่าย​แพ้​แก่​สิ่ง​ใด เขา​ก็​เป็น​ทาส​ของ​สิ่ง​นั้น”

– ในจิตสำนึกของมนุษย์ จริงๆแล้วไม่อยากทำบาป แต่มนุษย์ก็ยังทำบาปอยู่ เพราะมิอาจขัดขืนได้ นายสั่งมา เป็นทาสของนายจึงต้องทำตามคำสั่งของนาย

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อก่อนเราเป็นทาสของบาป แม้ลึกในใจไม่อยากทำบาป แต่ก็ยังทำบาปอยู่ดี และเพราะว่าเราเป็นทาสบาป “ค่าจ้างของความบาปคือ ความตาย…” รม.6:23 ดังนั้นชีวิตของเราจึงขมดิ่งลงทุกทีๆ เมื่อเวลายิ่งผ่านไปนานก็ยิ่งจมลง แล้วปลายทางสุดท้ายของเราก็คือ ความตายชั่วนิจนิรันดร์ในบึงไฟนรก

– ขอบคุณพระเจ้า!!! “แต่​เดี๋ยว​นี้​พวก​ท่าน​พ้น​จาก​การ​เป็น​ทาส​ของ​บาป และ​กลับ​มา​เป็น​ทาส​ของ​พระ​เจ้า​แล้ว ผล​สนอง​ที่​ท่าน​ได้​รับ​ก็​คือ​การ​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์ และ​ผล​สุด​ท้าย​คือ​ชีวิต​นิรันดร์” (รม. 6:22)

– วันนี้ เราทั้งหลายผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์ ไม่ได้เป็นทาสบาปแล้ว เราไม่จำเป็นต้องทำบาปอีกต่อไป ทุกบาปที่เราไม่อยากทำ เราสามารถเอาชนะมันได้ เพราะเราไม่ใช่ทาสของมันแล้ว ไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังมัน

– เมื่อเผชิญหน้ากับการทดลองให้ทำบาป จงถ่อมใจลง อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้า จากนั้นยืดอกขึ้นยืนหยัด ปฏิเสธมัน พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตในเราจะทรงประทานกำลังและชัยชนะเหนือบาปนั้นให้แก่เราอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s