แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:36) { เป็นไทอย่างแท้จริง }

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิว ต่อไปว่า พระบุตรของพระเจ้า ผู้เป็นทายาทแห่งสวรรค์ ผู้อยู่กับพระบิดาตลอดไป(ข้อ35) ผู้ที่สิทธิและมีฤทธิ์อำนาจที่จะทำให้มนุษย์พบเสรีภาพ

– ถ้าพระบุตรนั้น ทรงทำให้มนุษย์คนใดเป็นไท เขาก็จะพ้นจากการเป็นทาสและการควบคุมของบาป อย่างแท้จริง

– ใน 2ปต. 2:19 กล่าวถึงผู้สอนเท็จว่า “พวก​เขา​สัญ​ญา​ว่า​จะ​ให้​เสรี​ภาพ​กับ​คน​เหล่า​นั้น แต่​ตัว​เอง​ยัง​เป็น​ทาส​ของ​ความ​เสื่อม​ทราม” นั่นคือ เสรีภาพจอมปลอม ที่พวกผู้สอนเท็จสัญญา พวกเขาสัญญาว่าจะให้เสรีภาพแต่กลับได้ความเป็นทาสแทน

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ ถ้าเรายังไม่พ้นจากการเป็นทาสของบาป พ้นจากการควบคุมของบาป เป็นไปได้ว่า เรายังไม่ยอมให้พระเยซูทรงช่วยให้เราเป็นไทจริงๆ

– ใครก็ตามที่พยายามเอาชนะบาปด้วยตนเอง เป็นเหมือนกับการบอกว่า พระเยซูเชิญถอยไป การพ้นอำนาจบาปอันนี้ ผมจัดการเองได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น เขาอาจชนะบาปนั้นได้บ้างเป็นบางครั้ง แต่ในที่สุดก็จะกลับมาพ่ายแพ้มันอีก เพราะว่า แค่เกือบจะเป็นไท แต่ยังไม่ใช่เป็นไทอย่างแท้จริง

– สิ่งที่เราต้องทำ คือ สารภาพบาปนั้น ยอมรับผิดต่อพระเยซู ยอมรับความอ่อนแอของตนอย่างถ่อมใจ ร้องขอการอภัยและการช่วยกู้ให้พ้นจากอำนาจบาปนั้นอย่างจริงใจ แล้วรับเอาด้วยความเชื่อ ลืมสิ่งที่ผิดพลาดนั้นไปได้แล้ว และลุกขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยพึ่งพาพระองค์เสมอๆ ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับบาปนั้น

– เมื่อพระเยซูทำให้เราเป็นไท เราจะเป็นไทอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s