แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:38) { ลูกใครหว่า? }

แนวคิด :
– พระเยซู อธิบายกับพวกยิวว่า พระองต์ทรงตรัสและสอน ตามที่ได้รับมาจากพระบิดา ซึ่งเป็นการยืนยันชัดเจนว่า พระองค์เป็นพระบุตรของพระบิดา

– แต่พวกเขา ทำตามอย่างของมาร จึงเป็นการยืนยันว่า พ่อของพวกเขาคือมาร(ข้อ44)

การประยุกต์ใช้ :
– ลูกของพระเจ้า จะทำตามอย่างของพระเจ้า

– ลูกของมาร จะทำตามอย่างของมาร

– วันนี้ เราเป็นลูกพระเจ้า ผู้ทำตัวเป็นลูกของมาร อยู่หรือเปล่า?

– สิ่งที่เราผู้เป็นลูกของพระเจ้าสมควรทำ คือ ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา ยอมจำนนต่อพระองค์ เชื่อฟังพระองค์ ให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระบิดา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s