แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:5 ) { ฟาริสีผู้ถนัดแต่โพสพระคำ }

แนวคิด :

– พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี อ้งถึงธรรมบัญญัติของโมเสส ว่าหญิงที่แต่งงานแล้วไปร่วมประเวณีกับชายอื่น ต้องถูกลงโทษถึงตาย

– (ลนต. 20:10) “​ถ้า​ผู้​ใด​ร่วม​ประ​เวณี​กับ​ภรรยา​ของ​เพื่อน​บ้าน ผู้​ร่วม​ประ​เวณี​ทั้ง​ชาย​และ​หญิง​นั้น​จะ​ต้อง​ถูก​ลง​โทษ​ถึง​ตาย

– ซึ่งความจริงในบัญญัติของโมเสสไม่ได้บอกว่า ให้ลงโทษด้วยการขว้างด้วยก้อนหิน แต่ตามธรรมเนียม ตามการสอนที่ตกทอดมาของยิว ในสมัยของพระเยซูนั้น จะลงโทษด้วยการขว้างด้วยก้อนหิน

– ก่อนหน้านี้ ใน ยน. 7:19 พระเยซูตำหนิพวกฟาริสีที่พยายามหาโอกาสฆ่าพระเยซู ว่า “โม​เสส​ให้​ธรรม​บัญ​ญัติ​แก่​พวก​ท่านไม่​ใช่​หรือ? แต่​ไม่​มี​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​ประ​พฤติ​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ​นั้น…”

– พวกฟาริสีไม่ยอมปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสส แต่พอมาถึงคราวนี้ กลับมาอ้างธรรมบัญญัติของโมเสส และพยายามทำตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งไม่ใช่เพื่อจะเชื่อฟังโมเสส แต่เพื่อจะจับพระเยซู ซึ่งเป็นการทำผิดบัญญัติของโมเสสหนักเข้าไปอีก (ตามข้อโต้แย้งของนิโคเดมัส ในยน.7:51)

– ที่พวกเขาถามพระเยซูว่า “ท่าน​จะ​ว่า​อย่าง​ไร?” ไม่ใช่เพราะอยากรู้ หรือ อยากเชื่อฟัง แต่เพราะอยากจะหาข้ออ้างเพื่อจับพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :

– ระวังเชื้อของพวกฟาริสี ผู้ไม่ยอมปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า ขณะเดียวกันบ่อยครั้งกลับมาอ้างพระคำของพระเจ้า ไม่ใช่เพื่อจะเชื่อฟัง แต่เพื่อสนองความต้องการของตนเอง

– อย่าเป็นแต่เพียงผู้อ้าง หรือ ผู้โพสพระคำของของพระเจ้าเท่านั้น แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระคำของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s