แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:6 ) { รักจนไม่อยากพูดถึง }

แนวคิด :

– พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี ถามความคิดเห็นของพระเยซู เกี่ยวกับหญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณี ไม่ใช่เพราะพวกเขาอยากรู้ แต่เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระเยซูและจับพระองค์

– เพราะพวกเขาคิดว่า ถ้าพระเยซูตอบว่า “เอาหินขว้างให้ตาย” แล้วคนก็เอาหินขว้างนางจนตาย พระเยซูก็จะทำผิดกฏหมายโรมเพราะตัดสินด้วยศาลเตี้ย

– แต่ถ้าพระเยซูตอบว่า “ปล่อยนางไป” พวกเขาก็จะบอกประชาชนว่าพระเยซูสอนผิดธรรมบัญญัติ และพวกเขาจะได้มีเหตุจับพระองค์ได้

– พระเยซูไม่ตอบ แต่กลับนั่งลงแล้วใช้นิ้วเขียนที่ดิน เราไม่ทราบว่าพระองค์เขียนอะไร แต่พอที่จะคาดเดาอากัปกริยาของพระองค์ได้ว่า พระองค์ไม่อยากพูด สิ่งที่พวกเขาอยากให้พระองค์พูด

– พวกเขาอาจจะคิดว่า เพราะพระองค์ไม่รู้จะตอบอย่างไร หรือ เพราะพระองค์กลัวที่จะตอบ ซึ่งถ้าพวกเขาคิดเช่นนั้นจริง พวกเขาคิดผิด

– พระเยซูรู้อยู่แล้วว่าจะตอบอย่างไร(ข้อ7) แต่พระองค์ไม่อยากพูด เพราะคำตอบนั้น จะเป็นการตำหนิกล่าวโทษถึงบาปในอดีตของทุกคนในที่นั่น

– ครั้งนี้ พระเยซูไม่ได้มาเพื่อพิพากษาโลก แต่มาเพื่อช่วยโลกให้รอด

การประยุกต์ใช้ :

– พวกเขาหวังร้ายกับพระเยซู แต่พระเยซูทรงหวังดีต่อพวกเขา

– คำพูดของพระเยซูในข้อถัดไป ถ้าเป็นเราพูด เราคงจะสะใจ พูดแล้วทุกคนหน้าแตกกันหมด พวกหน้าซื่อใจคตทั้งหลาย พวกที่คิดตนเองดีกว่าคนอื่นทั้งหลาย โดนกันหมด สมน้ำหน้า!!!

– แต่พระเยซูกลับไม่อยากพูด พระองค์ไม่ต้องการซ้ำเติมหรือกล่าวโทษบาป ในอดีตของใคร พระองค์มาช่วย ไม่ได้มาพิพากษา

– (แม้แต่ ใน ยอห์น บทที่ 4 เมื่อพระเยซูพูดกับหญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำ “เจ้ามีผัวมา 5 คนแล้ว…” ก็ยังเป็นประโยคที่อ่อนโยน ไม่ใช่เพื่อกล่าวโทษเธอ)

– ไม่ว่าเราจะเคยผิดพลาดพลั้งไปในอดีตมามากเพียงใด พระเยซูไม่ประสงค์ที่จะกล่าวโทษ ซ้ำเติมเราในเรื่องบาปนั้น พระเยซูประสงค์ที่จะช่วยเรา ปลดปล่อยเรา ให้อภัยแก่เรา และช่วยเราให้กลับเริ่มต้นชีวิตใหม่

– จิตใจที่ชอกช้ำ หัวใจที่สำนึกผิด เชิญมารับการเยียวยาและการอภัยจากพระเยซูเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s