แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:7 ) { ลืมดูตัวเอง }

แนวคิด :

– ฉธบ. 17:2-7 พูดถึง การลงโทษคนที่ทำสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้า ด้วยการไปปรนนิบัติพระอื่น นมัสการพระเหล่านั้น ว่า ให้ลงโทษด้วยการเอาหินขว้างให้ตาย โดยพยาน 2-3 คนที่ชี้ความผิดของเขา จะเป็นคนขว้างหินเป็นคนแรก นั่นคือ พยานไม่ได้ทำบาปนั้น แต่พยานยืนยันได้ว่าคนนั้นทำบาปนั้น พยานจึงมีสิทธิขว้างคนแรก

– (ฉธบ. 17:7) ใน​การ​ประ​หาร​ชีวิต​นั้น ให้​พวก​พยาน​ลง​มือ​ก่อน ต่อ​ไป​คน​ทั้ง​ปวง​จึง​ร่วม​มือ​ด้วย…

– แต่ครั้งนี้ต่างออกไป พยานเองก็มีบาปด้วย เมื่อพระเยซู ตรัสว่า “ใคร​ใน​พวก​ท่าน​ไม่​มี​บาป ให้​เอา​หิน​ขว้าง​นาง​ก่อน​เป็น​คน​แรก” เหมือนกับกล่าวว่า “พยานคนใดไม่มีความผิด ก็มีคุณสมบัติขว้างหินเป็นคนแรก”

– “ไม่มีบาป” ที่พระเยซูตรัส ไม่น่าจะหมายถึงไม่มีบาปใดๆเลย เพราะคงไม่มีใครเลยที่เป็นเช่นนั้น (แม้แต่โมเสส) แต่น่าจะหมายถึง ไม่มีบาปที่ทำให้เสื่อมเสีย หรือบาปของการล่วงประเวณีเหมือนหญิงคนนี้

– เพราะว่า ในฉธบ.17:7 ถึงแม้พยานจะเป็นคนบาป แต่ไม่ได้ทำบาปเรื่องการนมัสการพระอื่น ก็มีสิทธิขว้างหินใส่คนที่นมัสการพระอื่น เป็นคนแรก

– นี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่พระเยซู ไม่อยากจะตอบพวกเขา จนพวกเขารบเร้าให้ตอบจริงๆ พระองค์จึงตอบ เพราะคำตอบนั้นเป็นการประจานบาปชั่วของทุกคนที่อยู่ที่นั่น

– เมื่อพระองค์จะตอบ เพื่อความเป็นธรรม พระองค์จึงยืนขึ้น แล้วประกาศให้ทุกคนได้ยินพร้อมๆกัน ถึงความบาปชั่วของพวกเขา

การประยุกต์ใช้ :

– เรามักเห็นความผิดของคนอื่นอย่างชัดเจน แต่ไม่สังเกตหรือรับรู้ความผิดของตนเอง

– ก่อนจะกล่าวโทษคนอื่น เราควรขอพระเจ้าทรงช่วยเราพิจารณาตัวเราเองว่า เรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะตำหนิหรือกล่าวโทษคนอื่นหรือไม่ หรือเราเองที่ควรจะต้องกลับใจ

– ด้วยวิธีนี้ เมื่อเราเห็นความผิดของคนอื่น จะช่วยทำให้เรายิ่งพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s