แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:8 ) { ปล่อยเป็นหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูยืนประกาศกล่าวโทษ คนทั้งปวงที่นั่นแล้ว พระองค์ก้มลงเขียนที่ดินอีก

– ครั้งแรก ไม่อยากพูด จึงก้มหน้าเขียนที่ดิน

– ครั้งนี้ พระองค์ให้โอกาสพวกเขาสำนึกตัว แล้วถอยออกไปอย่างเงียบๆ โดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับพระองค์…โอ้ว!!! พระเยซูของฉัน ช่างอ่อนโยนและเมตตาจริงๆ

– เมื่อพระเยซูประกาศกล่าวโทษแล้ว ก็หมดหน้าที่ของพระองค์ พระองค์ก้มลง ที่เหลือเป็นหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจของแต่ละคนให้สำนึกถึงความผิดของตน

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซู ไม่ประสงค์ซ้ำเติมเรา เมื่อเราทำผิด พระองค์ประสงค์ให้เราสำนึกบาปของตน และประสงค์ให้เราสามารถแก้ไขตัวเองอีกครั้ง

– โอ้ว!!! พระเยซูของฉันทรงแสนดี

– การสำนึกบาปเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์(ยน.16:8) เมื่อถ้อยคำของพระเยซูถูกประกาศออกไป ที่เหลือก็เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำงานในจิตใจของผู้คน ดังนั้น จงประกาศพระวจนะ(2 ทธ. 4:2)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s