แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:11) { จึงเกิดการอัศจรรย์ }

แนวคิด :

– พระองค์ทรงหยิบขนมปังนั้น อธิษฐานแล้ว ​ส่ง​ให้​พวก​สา​วก​เอา​ไป​แจก​จ่าย​ฝูง​ชน(ลก. 9:16)

# ทำไมต้องหยิบ? พระองค์ก็แค่อธิษฐานแล้วก็บอกให้สาวกไปแจกเลยไม่ได้หรือ?

>> สาวกต้องมอบถวายสิ่งเล็กน้อยที่มีให้แก่พระเยซูทั้งหมดก่อน สิ่งนั้นจึงจะสามารถทวีคูณเป็นพระพรมากมายได้

# พระเยซูอธิษฐานขอบพระคุณ สำหรับขนมปังแค่เล็กน้อย ขอบคุณขณะที่มันยังเล็กน้อยอยู่ ไม่ได้รอให้มันทวีคูณก่อนถึงค่อยมาขอบพระคุณ

# พระเยซูแจกจ่ายแก่ฝูงชน ผ่านมือของสาวก(ลก. 9:16) ดูเหมือนการอัศจรรย์ทวีคูณไม่ได้เกิดขึ้นตอนขนมปังออกจากมือพระเยซู (มก. 6:41 …​หัก​ขนม​ปัง “​นั้น” ​ให้​เหล่า​สาวก ให้​เขา​แจก​แก่​คน​ทั้ง​ปวง…​) แต่เกิดขึ้นตอนมันถูกหักแบ่งออกจากมือของพวกสาวกไปยังประชาชน แล้วหักไม่หมดสักที

>> พระเจ้าประสงค์ที่จะใช้มือของเหล่าสาวกทำการอัศจรรย์

# นอกจากขนมปังแล้ว พระองค์ยังประทานปลาแก่พวกเขาอีกด้วย มากเท่าที่เพวกเขาปรารถนา(as much as they would)

>> การอวยพระพรจากพระเจ้า จะมีมากเพียงพอสำหรับความต้องการของเราเสมอ

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อแอนดรู มอบขนมปังทั้งหมดที่เขากล่าวถึงใน ยน. 6:9 “…เท่านี้​จะ​พอ​อะไร​..” แด่พระเยซู นั่นก็มากเพียงพอ สำหรับเลี้ยงฝูงชน

– วันนี้ หากเรามอบทั้งหมดที่เรามีแด่พระองค์ จริงๆ พระองค์สามารถทรงใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นพระพรแก่ผู้คนมากมายได้

– วันนี้ ให้เราทำตามแบบอย่างของพระเยซู ด้วยการขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เรามี แม้มันจะดูเหมือนว่ามีเพียงเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องรอให้มากก่อนแล้วค่อยขอบพระคุณ

– วันนี้ พระเจ้ายังคงประสงค์ทำการอัศจรรย์ผ่านมือของเรา(มากกว่ามือทูตสวรรค์) แต่เราจะไม่เห็นการอัศจรรย์จนกว่าเราจะลงมือทำ

(เช่น อยากเห็น คนหายป่วยต้องเริ่มวางมืออธิษฐานเผื่อเขา)

– การอวยพระพรจากพระเจ้า จะมีอย่างเพียงพอสำหรับความจำเป็นของเราเสมอ เมื่อถึงวาระแห่งการอวยพรจากพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s