แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:17) { พระเยซูอยู่ที่ไหน? }

แนวคิด :

– มืดแล้ว พวกสาวกอยู่กลางทะเล พระเยซูหายไปไหน?

– ดูเหมือนพระเยซูจะทอดทิ้งพวกเขาไป ยามที่พวกเขากำลังลำบาก กำลัง​กรร​เชียง​ด้วย​ความ​ลำ​บาก​เพราะ​ทวน​ลม​อยู่ (มก. 6:48)

– แต่ความจริงพระองค์ทรงเห็นทั้งหมด(มก. 6:48)

– เพียงแค่พระองค์รอเวลาที่เหมาะสม แล้วจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้พวกสาวกได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ หากเราสึกราวกับว่า เรากำลังสู้ปัญหาแต่ลำพัง “พระเยซูอยู่ที่ไหน?” “ทำไมพระองค์ไม่ทำอะไรเลย?”

– ให้เรายังคงตีกรรเชียงต่อไป ทำในส่วนที่เราได้รับมอบหมาย ในส่วนที่เรารับผิดชอบต่อไปอย่างสัตย์ซื่อ

– พระเยซูทรงรู้เวลาของพระองค์ ว่าเวลาใดที่พระองค์สมควรทำอะไร อย่างไร

– ขอเพียงเรารอคอย อย่างไว้วางใจ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ท่ามกลางเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s