แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:21) { เต็มใจ? }

แนวคิด :

– เมื่อพวกสาวก “เต็มใจ” รับพระเยซูขึ้นเรือ การอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ 2 อย่างก็เกิดขึ้น คือ ทะเลสงบลงทันที(มก.6:51) และ เรือก็ถึงฝั่งทันที ทั้งที่เมื่อกี้ยังอยู่กลางทะเล [เกิดอัศจรรย์ เคลื่อนย้ายมวลสาร (เทเลพอร์ต Teleport)]

– เมื่อเขาเต็มใจต้อนรับพระองค์ เข้ามาในเรือ

>> จากพายุ กลายเป็นความสงบ

>> จากความวิตก กลายเป็นความชื่นชมยินดี

>> จากความกลัว กลายเป็นการสรรเสริญพระเจ้า(มธ.14:33)

>> จากสิ้นหวัง กลายเป็นสมหวัง…ถึงที่จะไปนั้น

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ เราจะเอาอย่างไรดี?

# จะตกใจกลัวต่อสถานการณ์ต่อไป แล้วเผชิญหน้ากับความเครียด ความกดดัน ตามลำพัง

# หรือ จะ “เต็มใจ” ต้อนรับพระองค์เข้ามาควบคุมสถานการณ์ในชีวิต แล้วพบกับการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์

– แน่นอน ตามความคิด เราคงอยากให้พระองค์ทำเช่นนั้น แต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเราคิดอย่างไร แต่เกี่ยวกับว่า เราจะตัดสินใจอย่างไร?

– เราจะเอาจริง ยกสถานการณ์วันนี้แด่พระเยซู เชิญพระองค์เข้ามาควบคุมสถานการณ์ด้วยพระองค์เอง ส่วนตัวเราขอถ่อมใจเลิกแก้ปัญหาด้วยตนเอง แต่จะเฝ้าอ้อนวอนและรอคอย สิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำเพื่อเรา

– เมื่อเราเต็มใจให้พระองค์เข้าควบคุมสถานการณ์ในชีวิต เราจะเห็นการอัศจรรย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s