แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:25) { เศษควันหลงการอัศจรรย์ }

แนวคิด :

– หลังจากตามหา ฝูงชนก็ตามพบพระเยซูที่ คาเปอรนาอุม ในธรรมศาลา (ยน.6:59) ซึ่งน่าจะเป็นธรรมศาลาที่นายร้อยคนหนึ่งสร้างให้(ลก. 7:5)

– พวกเขาเรียกพระเยซู “รับบี”(ท่านอาจารย์) ก่อนหน้านี้หลังจากได้ทานอาหารมื้ออร่อยอย่างอัศจรรย์ พวกเขากล่าวว่า “แท้​จริง​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​คน​นั้น​ที่​จะ​มา​ใน​โลก” ยน. 6:14 พวกเขานับถือว่าพระเยซูเป็นรับบีจากพระเจ้า

– แต่แทนที่พวกเขาจะแสวงหาถ้อยคำจากพระเจ้าผ่านรับบีจากพระเจ้า พวกเขากลับแสวงหาอาหารอร่อยจากรับบีแทน(ยน.6:26)

– พวกเขาถามด้วยความประหลาดใจว่า “ท่าน​มา​ที่​นี่​เมื่อ​ไหร่?” … ช่างน่าประหลาดเหลือเกิน เราไม่เห็นท่านลงเรือมากับสาวก , เราไม่เห็นท่านลงเรือลำใดๆเลยที่มาในวันรุ่งขึ้น , ท่านเดินมาก็ไม่น่าจะเร็วขนาดนี้ ท่านมาถึงเมื่อไหร่?

– ก่อนหน้านี้ พระเยซูทำอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดเคยทำมาก่อน “เดินบนน้ำ” มีคน 2 กลุ่ม

>> กลุ่มแรก คือสาวกผู้ละทิ้งสิ่งทั้งปวงติดตามพระองค์ พวกเขาได้ประหลาดใจเพราะเห็นการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่นั้น

>> กลุ่มที่2 คือ ฝูงชนผู้ติดตามหาพระองค์เพื่อให้ได้สิ่งทั้งปวง(ได้อาหารอร่อย) พวกเขาก็ได้ประหลาดใจ แต่ไม่ใช่เพราะได้เห็นการอัศจรรย์ พวกเขาได้เพียงเห็นแค่ผลของการอัศจรรย์นั้น (ทำไมมาถึงที่นี่เร็วจัง?)

การประยุกต์ใช้ :

– ผู้ที่ละทิ้งทุกสิ่ง เพื่อติดตามพระองค์ จะได้เห็นและมีส่วนในการอัศจรรย์ที่พระองค์จะทรงทำในชีวิตของเขา

– ผู้ที่ติดตามพระองค์ เพื่อจะได้ทุกสิ่ง จะได้เห็นเพียงแค่เศษๆผลของการอัศจรรย์ที่พระองค์ ทรงกระทำในชีวิตของผู้อื่น

– วันนี้ เราติดตามพระองค์ เพื่อจะได้พระองค์ หรือ เพื่อจะได้สิ่งทั้งปวง?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s