แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:26) { ไม่รู้ความจริง }

แนวคิด :

– พระเยซูไม่ได้ตอบคำถาม แต่พระองค์บอกสิ่งที่สำคัญกว่าคำตอบ แก่พวกเขา

– “เราบอกความจริงแก่เท่าน” ท่านไม่รู้ตัว เราบอกแก่ท่านถึงความจริงที่ท่านยังไม่รู้ หรือยังเข้าใจผิด

– พวกเขาไม่รู้ตัว พวกเขาคิดว่า “พวกเขาช่างเป็นผู้แสวงหาพระเจ้า จึงดั้นด้นออกตามหา รับบีจากพระเจ้าจนมาถึงที่นี่”

– ใน ลก. 11:29 พระเยซู​ตรัส​ว่า “คน​ยุค​นี้​เป็น​คน​ชั่ว​มี​แต่​แสวงหา​หมาย​สำคัญ …”  คือว่าถ้าเป็นพวกแสวงหาหมายสำคัญนั่นก็แย่แล้ว เพราะแสวงหาหมายสำคัญแทนที่จะแสวงหาพระองค์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า

– แต่ฝูงชนนี้ แย่หนักกว่าอีก พวกเขาไม่ได้แสวงหาหมายสำคัญด้วยซ้ำไป แต่แสวงหาอาหาร(ยน.6:27)

การประยุกต์ใช้ :

– หลายครั้งเราเข้าใจผิด ว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นเป็นการแสวงหาพระเจ้า แต่ความจริงเป็นการแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง จากกิจกรรมฝ่ายวิญญาณที่เราทำนั้น (อาจจะเป็นการหาชื่อเสียง,หาการยอมรับ,หาคำชมจากมนุษย์,หาแฟน,หาโอกาสทางธุรกิจ,หาโอกาสได้แสดงความสามารถให้คนได้เห็น,ฯลฯ)

– พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเปิดเผย “ความจริง” ให้แก่เราได้ (ยน. 16:13 เมื่อ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง​จะ​เสด็จ​มา​แล้ว ​พระ​องค์​จะ​นำ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไปสู่​ความ​จริง​ทั้ง​มวล …​)

– ให้เราถ่อมใจลง เปิดใจออก ขอพระวิญญาณเปิดเผยความจริงแห่งแรงจูงใจที่แท้จริง ที่ซ่อนอยู่ในใจของเรา ซึ่งเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่า เรากำลังแสวงหาพระเจ้าอยู่

– หากแรงจูงใจนั้นถูกต้องต่อพระเจ้า ให้ขอบคุณพระเจ้า

– หากแรงจูงใจนั้นไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า นี่เป็นเวลา กลับใจใหม่ สารภาพ ขอโทษพระเจ้า และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราเปลี่ยนแปลงท่าทีในใจของเราใหม่ ให้ถูกต้องต่อพระเจ้าที่รัก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s