แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:3) { พักสงบ }

แนวคิด :

– เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อจาก 2 เหตุการณ์สำคัญ คือ ยอห์นผู้ให้บัพติศมาถูกตัดคอ(มก.6:27) และ อัครสาวก 12 คนกลับมารายงานความสำเร็จของการออกไปรับใช้ของพวกเขา (มก.6:30)

– ยามที่เผชิญกับความเสียใจและเผชิญกับความสำเร็จ พระเยซูวางแบบอย่างแก่สาวกให้ จัดเวลาหยุดพักและพักสงบกับพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :

– ที่ที่เหมาะที่สุด สำหรับการรับมือ ความเสียใจ หรือ ความสำเร็จ ก็คือ ต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า

– แยกตัวออกมาพักสงบร่างกายและใช้เวลานั้นสำหรับการสงบจิตใจเรียนรู้ รับการสอนจากพระบิดา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s