แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:32) { มีของแท้ แต่กลับอยากได้เทียม }

แนวคิด :

– พระเยซูตอบพวกยิวว่า

# อาหารนั้น(มานา)ไม่ใช่โมเสสให้แก่บรรพบุรุษของเขาแต่เป็นพระเจ้าประทานให้

# อาหารนั้น ไม่ใช่อาหารแท้

# แต่วันนี้ พระเจ้าประทานอาหารแท้จากสวรรค์ ซึ่งดีกว่าอาหารนั้น มากมายนัก แก่พวกเขาแล้ว

– เหตุที่พระองค์ตอบเช่นนี้ เพราะพวกเขาอยากให้พระเยซูให้อาหารแบบมานาแก่พวกเขา ทั้งที่พระเจ้าได้ประทานสิ่งที่ดีกว่าอาหารนั้นแก่พวกเขาแล้ว คือ พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :

– บ่อยครั้งพระเจ้าได้ประทานสิ่งที่ดีเลิศแก่เราแล้ว แต่เรากลับไม่เห็นคุณค่า ไม่รู้จักชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ได้รับมานั้น แต่กลับตีโพยตีพาย สำหรับสิ่งที่ไม่ได้รับ โดยหารู้ไม่ว่า สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราแล้วในวันนี้นั้น ดีเลิศกว่าสิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้รับมากมายนัก

– ถ่อมใจลง อธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปิดตาใจของเรา ให้เห็นพระพรแท้ ที่อยู่ในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้

– พระเจ้ารักเราอย่างที่สุด ดังนั้น เหตุการณ์ที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดกับเราในวันนี้ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s