แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:33) { ผู้ประทานชีวิต }

แนวคิด :

– อาหารแท้ของพระเจ้า ไม่ได้แค่ลงมาจากท้องฟ้า(อย่างมานา) แต่ลงมาจากสวรรค์

– อาหารแท้ของพระเจ้า ไม่ใช่สิ่งของ แต่เป็นบุคคล

– อาหารแท้ของพระเจ้า จะทำให้ผู้ที่รับอาหารนั้นเข้าในชีวิต กลายเป็นผู้มีชีวิต

การประยุกต์ใช้ :

– อาหารที่มาจากโลกนี้ ทำให้มีชีวิตในโลกนี้(ชีวิตกายภาพ) แต่อาหารจากสวรรค์ ทำให้มีชีวิตในสวรรต์(ชีวิตนิรันดร์)

– เมื่อเรามีสิ่งของจากโลกนี้ เราอาจสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติ แต่ถ้าเราไม่มีพระองค์ผู้มาจากสวรรค์ เราไม่มีทางพบกับชีวิตที่แท้จริงได้

– คริสตชนผู้ถอยห่างจากพระคริสต์ แม้ดูเหมือนจะมีชีวิต แต่ก็ไร้ชีวิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s