แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:36) { ก็ไม่ทำอยู่ดี }

แนวคิด :

–  ​พระเยซู​บอก​พวกยิว​แล้ว >> พวกเขาก็​เห็น​แล้ว​ => แต่​พวกเขาก็ไม่เชื่อ ไม่​วางใจอยู่ดี

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูบอกเราแล้ว ว่า แสวงหาพระเจ้าก่อน อย่าหาสิ่งทั้งปวงก่อน >> เราก็เห็นแล้วจากประสบการณ์ใจชีวิตว่าทุกครั้งที่หาพระเจ้าก่อนมันได้ผลดี => แต่วันนี้เราก็ยังหาสิ่งทั้งปวงก่อนอยู่ดี

– พระเยซูบอกแล้ว ว่า มาหาพระเยซูด้วยความวางใจอย่างแท้จริง จะพบกับความอิ่มเอมในชีวิตและจิตใจ >> เราก็เห็นแล้ว เคยลองแล้ว วางใจพระเยซูช่างไร้ความกังวล => แต่วันนี้เราก็ยังไม่ยอมวางใจจริงๆอยู่ดี

– พระเยซูบอกแล้ว ว่า อย่าสะสมทรัพย์สมบัติสำหรับตนในโลกนี้ >> เราก็เห็นแล้ว เคยลองแล้ว ไม่ทำเพื่อของในโลกนี้ กลับได้รับพระพรมากมาย => แต่วันนี้เราก็ยังสะสมทรัพย์สมบัติ,ความก้าวหน้า,ความสำราญ ในโลกนี้อยู่ดี

– พระเยซูบอกแล้ว ว่า จง​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​จะ​ได้​ไม่​ตก​อยู่​ใน​การ​ทด​ลอง >> เราก็เห็นแล้ว ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเราอธิษฐานอย่างจริงจัง มันก็ผ่านมาได้ทุกครั้งอย่างสวยงาม => แต่วันนี้เราก็ยังไม่อธิษฐานอยู่ดี

“กลับใจกันเถิด”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s