แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:38) { ไม่มีวันทอดทิ้งเรา }

แนวคิด :

– พระเยซูตอกย้ำว่าจะไม่มีทางทอดทิ้งผู้ที่มาหาพระองค์ ซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้า เพราะว่า พระเยซูมาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระบิดา

– ถ้าพระเยซูมาทำตามพระประสงค์ของพระองค์เอง พระองค์ก็คงไม่มีทางทอดทิ้งคนเหล่านั้นที่มาหาพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด

(ยน. 13:1 …พระ​องค์​ทรง​รัก​บรร​ดา​คน​ของ​พระ​องค์​ที่​อยู่​ใน​โลก​นี้ พระ​องค์​ทรง​รัก​เขา​ทั้ง​หลาย​จน​ถึง​ที่​สุด)

– แต่ยิ่งไปกว่านั้น พระเยซูไม่ได้มาทำตามพระประสงค์ของพระองค์เอง แต่มาทำตามพระประสงค์ของพระบิดา ซึ่งพระประสงค์ของพระบิดาคือ ให้พระเยซูรักษาคนที่บิดามอบไว้ ไม่ให้หายไปสักคนเดียว(ข้อ39) และให้เขาทุกคนได้รับชีวิตนิรันดร์(ข้อ40)

– ดังนั้น จึงเป็นไม่ได้เลย ที่พระเยซูจะทอดทิ้ง หรือ ขับไสไล่ส่ง ผู้ที่มาหาพระองค์ด้วยจริงใจ

การประยุกต์ใช้ :

– แม้พระเยซู ไม่ต้องทำตามใจของบิดา พระองค์ก็จะไม่มีวันทอดทิ้งเรา เพราะพระองค์ทรงรักเราอย่างที่สุด

– แต่แน่นอนที่สุด พระเยซูมาเพื่อทำตามใจของพระบิดา พระองค์จึงไม่มีวันทอดทิ้งเรา เพราะพระทัยพระบิดาคือ ต้องไม่ทอดทิ้งเรา

– ดังนั้น มั่นใจได้เลยว่า ตราบใดที่เรายังเต็มใจมาหาพระองค์ ไม่ทิ้งพระองค์ไป “พระองค์ไม่มีวันทอดทิ้งเรา”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s