แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:39) {พระประสงค์ของพระบิดา }

แนวคิด :

– จุดประสงค์เดียวที่พระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้ คือ เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระบิดา

– พระประสงค์นั้นก็คือ ให้ช่วยคนที่พระบิดามอบไว้ [ได้แก่ ทุกคนที่วางใจในพระองค์(ข้อ40)] ให้พ้นความพินาศ แต่ เป็นขึ้นมาจากความตาย

– พระเจ้าทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่งสูงสุด ทรงกระทำทุกสิ่งได้ แล้วคิดดูสิ พระประสงค์ของพระองค์ที่พระองค์ตั้งใจให้เกิดขึ้น จนลงทุนด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดในกัลปจักรวาล(พระบุตรองค์เดียวของพระองค์) มีหรือจะไม่สำเร็จ

– อสย. 9:7 “…ความ​กระตือรือร้น​ของ​พระ​เจ้า​จอม​โยธา​จะ​กระทำ​การ​นี้​”

– ดังนั้น มันจะสำเร็จอย่างแน่นอน คือ เราผู้วางใจในพระองค์จะพ้นความพินาศ และจะเป็นขึ้นมาจากความตายในวันสุดท้าย

การประยุกต์ใช้ :

– พระประสงค์ของพระบิดา คือ ช่วยคนพ้นนรก เข้าสู่สวรรค์

– พระเยซูทรงใช้ทั้งชีวิตของพระองค์ เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระบิดานั้น

– เราผู้เป็นบุตรของพระเจ้า สมควรอย่างยิ่งที่จะทำอย่างเดียวกัน คือ ใช้ทั้งหมดที่เหลืออยู่ในชีวิตของเรา เพื่อ ช่วยคนพ้นนรก เข้าสู่สวรรค์

– วันนี้ เราจะอยู่เพื่อประสงค์ของตนเอง หรือ เพื่อพระประสงค์ของพระบิดา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s